99 Witte kwikstaart

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +1.6% (+0.8%; +2.4%) per jaar of +23% (+11%; +36%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +1.6% (+0.8%; +2.4%) per jaar of +22% (+10%; +36%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 99.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Witte kwikstaart tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 99.2: Wijzigingen tussen jaren voor Witte kwikstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 99.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Witte kwikstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 99.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Witte kwikstaart (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 92.4% 3777.7 255 426 6311 16578
Suburbaan 2.0% 79.8 27 68 201 1549
Urbaan 1.6% 62.2 13 87 416 983
Heide en duin 1.5% 59.0 27 91 199 1944
Moeras en water 1.4% 56.5 33 80 137 2157
Bos 1.0% 40.3 24 190 319 1866
Tabel 99.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair bae41ef7724dba3f42d1 1a39030b868a4eb4ec14 46dabe6f268e89462d9b b927ddfdab3229bdd31f
jaarlijks niet-lineair 1361738fd9c2e9a98b34 b2bcee817cc56007f531 e6dc4ba85e54e73218c4 328354d4599f22bdd23a
driejaarlijks lineair a4a42bc3eb7b77e0b079 a51187455d789dc1743d baa8f563e71c45689894 d8b6bd2d0f4bf2ddc823
driejaarlijks niet-lineair bb2c6774ab5ef8396700 e2c016a9b149e6c65a79 8474673303b96ae4d2cf 0638f309fbd887db1bfa