40 Goudhaan

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.5% (-4.3%; -0.7%) per jaar of -28% (-44%; -8%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.4% (-4.2%; -0.5%) per jaar of -27% (-43%; -7%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 40.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Goudhaan tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 40.2: Wijzigingen tussen jaren voor Goudhaan. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 40.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Goudhaan. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 40.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Goudhaan (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 56.1% 459.3 31 426 6311 2258
Bos 17.8% 149.4 89 190 319 6135
Urbaan 10.8% 86.1 18 87 416 1480
Heide en duin 7.3% 59.0 27 91 199 1964
Suburbaan 5.3% 41.4 14 68 201 947
Moeras en water 2.8% 22.3 13 80 137 792
Tabel 40.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 4515222e3478349fe2a6 9bbf213873a0bc273d84 b68986de837f4e0f42c7 ec63ff09f19d1907ac1b
jaarlijks niet-lineair 49307d6e9791aaa99749 df58d56cd58f97f617f8 c4ad7437b09f961ac064 08cae4c19a148f8bc8c5
driejaarlijks lineair 4e9b93057201d54edaf3 e98c6f12a583c703a250 33513311bb7a750cac27 89000a905b7077dd18d8
driejaarlijks niet-lineair e6912b0f346cf7cc82eb 1de5e6a8a0c4ff75fd48 168fe9be884ab3dd7607 37b71c5667e4fc4b6d00