58 Kleine karekiet

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van +0.6% (-0.8%; +2.0%) per jaar of +8% (-10%; +30%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van +0.46% (-0.96%; +1.89%) per jaar of +6% (-12%; +28%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 58.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Kleine karekiet tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 58.2: Wijzigingen tussen jaren voor Kleine karekiet. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 58.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Kleine karekiet. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 58.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Kleine karekiet (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 88.3% 770.4 52 426 6311 2358
Moeras en water 7.7% 65.1 38 80 137 1734
Suburbaan 2.0% 14.8 5 68 201 130
Heide en duin 2.0% 15.3 7 91 199 264
Tabel 58.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair fb773231473b11e4bbcd 59c0035c680407caf020 fe8534d3d557495298bb 5f0f353b0de3a554f3b8
jaarlijks niet-lineair 8e739e47ecfc0abff72e 5bf5d78e3553c61c4bba 5d0c3fe41acec7aa0d01 bbbcbc50752a6d32d238
driejaarlijks lineair 559d74c7d5f70e654d32 9e1a9f0fbad07d21afb9 75442c94cef252fd5574 f39b5b354f8525934482
driejaarlijks niet-lineair 7616fdeb15524ff0af1d 60d9de03e2d88dc35847 9c3eeeb1171cbead063f ababceb25ade7f3cf7b6