19 Bonte vliegenvanger

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.4% (-1.0%; +6.0%) per jaar of +37% (-12%; +114%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +3.4% (-0.0%; +6.9%) per jaar of +54% (-0%; +137%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Figuur 19.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Bonte vliegenvanger tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 19.2: Wijzigingen tussen jaren voor Bonte vliegenvanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 19.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Bonte vliegenvanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 19.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Bonte vliegenvanger (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Bos 59.2% 26.9 16 190 319 766
Heide en duin 40.8% 19.7 9 91 199 678
Tabel 19.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair fa0e2b7cbca8b6eda2d6 3c37da007b8d3a884594 77c351450f31250d2f7c 90705494b9faf852b8fc
jaarlijks niet-lineair 6e86044c190b9b1499ee d8d717b984a23ca04758 e52191c718e714e8ee40 3de617bc544c5b7d9600
driejaarlijks lineair 0a2084b7f3c272a79261 47ceb9e20e298e6ffe89 a3a01d368e96565128a2 bf132538d258bd6787e1
driejaarlijks niet-lineair 0b26647607a47c8f986b f8dd7821b9a0e62b78cf 5b956f104917fa2bbdb2 7aa7bbce46d1411479d3