72 Nijlgans

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +3.5% (+2.0%; +5.1%) per jaar of +57% (+29%; +91%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +3.3% (+1.7%; +4.8%) per jaar of +52% (+25%; +84%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 72.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Nijlgans tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 72.2: Wijzigingen tussen jaren voor Nijlgans. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 72.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Nijlgans. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 72.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Nijlgans (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 90.8% 1318.5 89 426 6311 6065
Moeras en water 4.1% 58.2 34 80 137 2266
Heide en duin 2.1% 28.4 13 91 199 822
Bos 1.6% 21.8 13 190 319 1119
Urbaan 1.3% 14.3 3 87 416 179
Tabel 72.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 87a8c28b6d7e3bc4aba5 3aea29c5c169083834d7 552f4b683f92f10a12a1 217e57764d38472614ec
jaarlijks niet-lineair ded632ab0f889065e668 069e4e6c16aa697dde71 7b68ea2c54a5bfe043c7 1fcc6e35017d75e02905
driejaarlijks lineair da153d8a36afe068a4b2 49453632742a0c900fcd fd55d78fd3a503faee7b 2f9c49f8ea88dbc7dfef
driejaarlijks niet-lineair 303ba0b5c10988c2a7a4 faff0e888970fbfb3174 f4fa6b630e058fd0934b c2a2b28821f3b7ca2dcc