83 Sperwer

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +3.6% (+0.4%; +7.0%) per jaar of +59% (+5%; +142%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +3.7% (+0.3%; +7.1%) per jaar of +59% (+5%; +143%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Figuur 83.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Sperwer tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 83.2: Wijzigingen tussen jaren voor Sperwer. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 83.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Sperwer. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 83.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Sperwer (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 84.5% 503.7 34 426 6311 2568
Urbaan 5.6% 28.7 6 87 416 468
Bos 3.4% 18.5 11 190 319 986
Moeras en water 2.6% 13.7 8 80 137 522
Suburbaan 2.0% 8.9 3 68 201 198
Heide en duin 1.8% 8.7 4 91 199 222
Tabel 83.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair da01a91380d42417287f a1b364c2ddc09daca60f a693e80d2ef75fc46477 6f0c5d19afbf6f920508
jaarlijks niet-lineair 51ad461e667587352b74 b29efda4da1f079a79f4 351a02994150f01908b7 b224e4fd660c49835471
driejaarlijks lineair 6b7cffee8f5471a49a0c 57cc4c8be8167248d4e2 c4131180ca0f740dd10a ed2587baf2cf60761aca
driejaarlijks niet-lineair bfae57012ff1eb0a145a a2d5b318ad29501d296d fd1907f7076fd140ed22 3a175c22fade4b389261