20 Boomklever

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +3.8% (+2.3%; +5.3%) per jaar of +62% (+35%; +95%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +3.9% (+2.4%; +5.4%) per jaar of +64% (+36%; +97%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 20.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Boomklever tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 20.2: Wijzigingen tussen jaren voor Boomklever. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 20.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Boomklever. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 20.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Boomklever (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 56.0% 518.5 35 426 6311 2473
Bos 21.1% 199.8 119 190 319 7597
Heide en duin 7.8% 72.2 33 91 199 2387
Urbaan 6.0% 52.6 11 87 416 786
Suburbaan 5.3% 47.3 16 68 201 1001
Moeras en water 3.8% 34.2 20 80 137 1208
Tabel 20.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 948272faac75eb26d6a2 7192ebe692be53e62ddd 7d75bdebd672e4bcf7e1 3b29f183c4c6e5ff2423
jaarlijks niet-lineair 426244b37ec6c0b94b93 b9f44ae99c58750c21df 47d3af3cb69b5352f04f 82b18aea3e506e29146e
driejaarlijks lineair dce329ef28ddb9e51dcd 36449a5b65c658701914 a5972150e950139dfac5 eb5469e4b0547048ab60
driejaarlijks niet-lineair 1b135074451052b3e8e3 5e874fd290192bb2a13f 215d08d91798f87c81e0 094775b01c79cece9639