27 Canadese gans

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.1% (+0.8%; +3.5%) per jaar of +32% (+11%; +56%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.4% (+1.1%; +3.8%) per jaar of +37% (+15%; +62%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Figuur 27.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Canadese gans tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 27.2: Wijzigingen tussen jaren voor Canadese gans. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 27.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Canadese gans. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 27.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Canadese gans (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 86.3% 1392.6 94 426 6311 6351
Moeras en water 4.2% 65.1 38 80 137 2444
Heide en duin 4.1% 63.4 29 91 199 2006
Urbaan 2.1% 28.7 6 87 416 389
Suburbaan 2.0% 29.6 10 68 201 773
Bos 1.4% 20.1 12 190 319 906
Tabel 27.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 188230733f3267f337c7 e44f36eca007064da09d d39c67ce660f5d5d21e5 10ab29005975b4d682ca
jaarlijks niet-lineair cc059bf4362d4eef0322 3d22f47a709096e6d5bf 8333c65ee273c7c1b70b f77431dda76fd50ba1dc
driejaarlijks lineair 803d38fdf3c7beead5e0 7ad0480adb855f4c4e8a 27cdafe09fab4a421e4c 28fba6d0580df1193e97
driejaarlijks niet-lineair 2446602d5603ae03a289 d4bedb378e53819aa830 2be3e3339819701e6adc 31a9bcbe7fac486ac0e9