11 SubSaharaMigrant

Deze indicator is gebaseerd op volgende soorten: Blauwborst, Boerenzwaluw, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Bosrietzanger, Cetti’s zanger, Fitis, Gekraagde roodstaart, Gele kwikstaart, Gierzwaluw, Grasmus, Grutto, Huiszwaluw, Kleine karekiet, Koekoek, Nachtegaal, Rietzanger, Spotvogel, Sprinkhaanzanger, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Wielewaal. De indicator bestaat uit 22 soorten. De aangepaste grenswaarden zijn -5.9% en +6.3%.

Figuur 11.1: Wijzigingen t.o.v. de start van het meetnet voor SubSaharaMigrant. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 11.2: Wijzigingen per driejarige cyclus voor SubSaharaMigrant. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Data-hashes van de analyse in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie analyse status
jaarlijks febad39ddfe1d780978e 81c1449a86bd5851e50f 8645b639d4317c735a48 3824028707579adc9561
driejaarlijks 1a606b8b16485b810cdf 791336c49f802dcd79ad 00902fc0456dd9601ba5 9c0615993770f654160e