7 Generalist

Deze indicator is gebaseerd op volgende soorten: Ekster, Fazant, Groenling, Grote bonte specht, Heggenmus, Houtduif, Huismus, Kauw, Koolmees, Merel, Pimpelmees, Roodborst, Spreeuw, Staartmees, Turkse tortel, Vink, Winterkoning, Zanglijster, Zwarte kraai. De indicator bestaat uit 19 soorten. De aangepaste grenswaarden zijn -6.4% en +6.8%.

Figuur 7.1: Wijzigingen t.o.v. de start van het meetnet voor Generalist. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 7.2: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Generalist. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Data-hashes van de analyse in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie analyse status
jaarlijks da0d80c21d2df669f530 b70399abc0cb32d2ec55 2a44deb387f7b2c4e6cf 7b30af1face573bfdd34
driejaarlijks 72a8911afce4f7fa3953 e3ddfa78319fe5abf6af e1ee004c0f8197284452 04a7da2fff0e5134ccad