87 Staartmees

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -3.1% (-5.6%; -0.6%) per jaar of -34% (-53%; -8%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.8% (-5.3%; -0.3%) per jaar of -31% (-51%; -4%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 87.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Staartmees tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 87.2: Wijzigingen tussen jaren voor Staartmees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 87.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Staartmees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 87.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Staartmees (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 66.0% 577.8 39 426 6311 2976
Bos 9.2% 82.3 49 190 319 3703
Urbaan 7.5% 62.2 13 87 416 1030
Suburbaan 6.6% 56.2 19 68 201 1421
Moeras en water 5.6% 48.0 28 80 137 1900
Heide en duin 5.1% 43.7 20 91 199 1508
Tabel 87.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair c15e8be40ebd551be64a 01ea45d3c60de35438d4 612a7577fd4e878d74ad 14030d7f3c50ce34c2ba
jaarlijks niet-lineair 7cc611b06b8894bd8f32 30127520f3f46dd1605d 4cd78fd9b576f5d5d748 995ee4d061d1e3b2554f
driejaarlijks lineair dc37dcd76e0dfe4bab70 349fcc4cf63a6b8c2202 4e3f3300147e899c8443 1e9fcaa90d41ce5d7247
driejaarlijks niet-lineair b4b0f2a7292a5ef25d6c a077704b44207516602d bc6ee5b0de94195b8d08 8e6e17a6129f60dfcafd