96 Wielewaal

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -3.2% (-7.0%; +0.8%) per jaar of -34% (-61%; +11%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -3.4% (-7.2%; +0.6%) per jaar of -36% (-62%; +8%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 96.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Wielewaal tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 96.2: Wijzigingen tussen jaren voor Wielewaal. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 96.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Wielewaal. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 96.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Wielewaal (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 84.9% 192.6 13 426 6311 586
Moeras en water 6.1% 12.0 7 80 137 308
Bos 5.2% 10.1 6 190 319 292
Heide en duin 3.9% 6.6 3 91 199 138
Tabel 96.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair cc441596c9ebcb1f52e8 3eb697d4c42e892e8730 892af8da05dcdaa84e60 e0b6539e79f9a5f8759a
jaarlijks niet-lineair f59f3fa9b2b8efff7bc8 6af9fa591ecb1a41ee7e da1c58ab7c76a6ad5e32 9a862e08328454b65d18
driejaarlijks lineair 12b36f26994e73953ba2 91fb5c0e6df4a9907c7c c07934602a84ce3a4d28 b151d05cbc2ae480a563
driejaarlijks niet-lineair c8567576f76fc430eaf1 aff231de480b8deb1e8e 8e4ab6b518e672a3ced8 9217394a9f1f53bdf8d7