89 Tjiftjaf

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +1.010% (+0.606%; +1.415%) per jaar of +14% (+8%; +20%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +1.083% (+0.679%; +1.489%) per jaar of +15% (+9%; +21%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 89.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Tjiftjaf tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 89.2: Wijzigingen tussen jaren voor Tjiftjaf. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 89.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Tjiftjaf. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 89.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Tjiftjaf (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 81.3% 4325.8 292 426 6311 18249
Urbaan 6.1% 320.4 67 87 416 4072
Bos 4.4% 233.4 139 190 319 8724
Heide en duin 3.2% 168.4 77 91 199 4653
Suburbaan 2.9% 153.7 52 68 201 3083
Moeras en water 2.0% 104.5 61 80 137 3695
Tabel 89.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 16ec2f241d1da189a846 d3016a94465078e92917 b53faeace1ab4cf73401 96a25bcc58e0417461c0
jaarlijks niet-lineair 26e8a33ceda8dca33352 b880adaa8a9e56826242 19226d937469d3c1a5bf 993e1538abe3b99d8020
driejaarlijks lineair 060ff4b0c190bacf9b11 0c2dbe6838eea18a87a9 7e8af0f2db6bc8ead6ff fe3a5dc5b7b098ca274f
driejaarlijks niet-lineair 96eb72c74e69de70a356 3341d87b5d99e15b9d01 1e45615b910932e0444c 3262c1780fd5ff438bc0