31 Fazant

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -0.66% (-1.17%; -0.16%) per jaar of -8.3% (-14.1%; -2.1%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -0.65% (-1.15%; -0.14%) per jaar of -8.1% (-14.0%; -1.8%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 31.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Fazant tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 31.2: Wijzigingen tussen jaren voor Fazant. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 31.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Fazant. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 31.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Fazant (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 92.8% 4014.7 271 426 6311 17325
Heide en duin 1.8% 76.5 35 91 199 2407
Moeras en water 1.6% 66.8 39 80 137 2505
Bos 1.5% 63.8 38 190 319 2712
Suburbaan 1.2% 47.3 16 68 201 1015
Urbaan 1.1% 43.0 9 87 416 701
Tabel 31.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair e319ffbadef3c805f3d7 52207b4c89a3ebf73763 5c968d58173f9f0a5d56 72c160a2e2c41e26f071
jaarlijks niet-lineair 93cc044184502be38e9f ca80f2d2b6b7a98948ea b32ee36482f30166d02a 8a5761e25d2a89de5364
driejaarlijks lineair 2dbc7bbf2bb3d80494a6 7717ecc030fd32ae1b9d c3a333a75ab6367599d0 a6b1d27e0ef49e673f47
driejaarlijks niet-lineair 8e7e39132653d2534ac3 d0e7c8b4f2efff3e736e d616983490feb8565a23 c5ddb27a3d20978f07e4