17 Blauwe reiger

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.6% (+0.0%; +5.1%) per jaar of +39% (+0%; +92%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.5% (+0.0%; +5.1%) per jaar of +38% (+0%; +90%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Figuur 17.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Blauwe reiger tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 17.2: Wijzigingen tussen jaren voor Blauwe reiger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 17.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Blauwe reiger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 17.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Blauwe reiger (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 89.0% 888.9 60 426 6311 4133
Moeras en water 4.5% 42.8 25 80 137 1670
Heide en duin 3.1% 28.4 13 91 199 867
Bos 2.2% 20.1 12 190 319 927
Suburbaan 1.2% 8.9 3 68 201 360
Tabel 17.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair ee3661c9e856bcfc774e 57964f495e842573f4d7 3e260a189cb33ba1eab4 335f83a9e7b654af00da
jaarlijks niet-lineair dbecb1120550f5f6efc7 7cffd9b2e74f7d749af5 2079c200f1784dc66b4e 104ff25e1af57d8533d2
driejaarlijks lineair 0c1f2eed78418d0aa901 a5328046c4417c31f2ed e741f55d588e70623027 823643b103ed4faaf258
driejaarlijks niet-lineair 4c48d63efbb6abdc6155 3548fe159a8d84cbb888 8c71bed2c1f1eebb5500 98e940699666420dc50a