94 Vink

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +0.943% (+0.628%; +1.259%) per jaar of +12.98% (+8.48%; +17.67%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +0.966% (+0.651%; +1.283%) per jaar of +13.31% (+8.80%; +18.02%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 94.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Vink tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 94.2: Wijzigingen tussen jaren voor Vink. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 94.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Vink. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 94.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Vink (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 82.6% 4488.8 303 426 6311 18724
Urbaan 5.7% 306.0 64 87 416 3928
Bos 4.4% 235.1 140 190 319 8737
Heide en duin 3.0% 157.5 72 91 199 4487
Suburbaan 2.5% 133.0 45 68 201 2595
Moeras en water 1.8% 94.2 55 80 137 3384
Tabel 94.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 3dd8c5193659359d6860 309946ff891eced13a5b 38dabb09bbe5ec62a155 144b367c134b26b68c03
jaarlijks niet-lineair 2ae4011a4328365831d6 3245518b12f2ce34c6db 84ea0c799a8b94774365 dbbd8ab9690cdc19257f
driejaarlijks lineair 06b2cfb39501a9f79f54 500321f6d1429200b61a 9f210878dd764b2da36a 0933089845ff6ff4fa25
driejaarlijks niet-lineair f8aaeec4091fb59fd412 c538859f7002d842ce67 11690d9926e11d0a31f8 cc4fefa8083a0e9cc968