95 Waterhoen

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -3.0% (-4.1%; -2.0%) per jaar of -33% (-42%; -23%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -3.0% (-4.0%; -1.9%) per jaar of -33% (-41%; -23%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 95.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Waterhoen tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 95.2: Wijzigingen tussen jaren voor Waterhoen. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 95.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Waterhoen. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 95.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Waterhoen (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 89.6% 1970.3 133 426 6311 8633
Urbaan 3.7% 76.5 16 87 416 1085
Moeras en water 2.4% 51.4 30 80 137 1991
Suburbaan 1.8% 35.5 12 68 201 823
Heide en duin 1.3% 26.2 12 91 199 762
Bos 1.2% 23.5 14 190 319 1167
Tabel 95.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 76343954430aa2e38313 476f93028d2a7935d79b 2e8d57b53b2a11e390b5 5f9c9cedf36f2680a78c
jaarlijks niet-lineair 1fa865b72d64556d36be b87f1d2d69493d28429c dbb605613d47d6b8e693 f6ae516fa8189d0da58e
driejaarlijks lineair a940c51016a1ae1c6ea2 9c75ef53d2b86c996da0 928c6253b429442b8f19 a79c6dffe4b5ae9ddaab
driejaarlijks niet-lineair 8621ef39dc071795aa55 1feba996526acc54f7ab 2270dcb2f7af8147ae22 9be5cf6308ba8879c24a