45 Groenling

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van -0.76% (-1.62%; +0.11%) per jaar of -9.4% (-19.1%; +1.5%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van -0.75% (-1.61%; +0.13%) per jaar of -9.3% (-19.0%; +1.7%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Figuur 45.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Groenling tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 45.2: Wijzigingen tussen jaren voor Groenling. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 45.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Groenling. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 45.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Groenling (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 85.2% 2918.5 197 426 6311 12773
Urbaan 8.0% 267.8 56 87 416 3487
Suburbaan 2.8% 91.6 31 68 201 2121
Bos 1.6% 53.7 32 190 319 2320
Moeras en water 1.3% 42.8 25 80 137 1629
Heide en duin 1.2% 37.2 17 91 199 1122
Tabel 45.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 7aa21696e1e80748abd3 4d76e9210be4e520c28a e57d8487d1204eeb786d 478b08472b7f36f70225
jaarlijks niet-lineair 154aa340e15dc31db106 53139924c754d3c950ca 8cdcadbbb1111816764f f0738582704620c9246e
driejaarlijks lineair 9d9a799773139cb5915b 7c8a9772eaa04b0d1c33 61af7bc716265aff9ae7 6edf3fa0541f83a1a9ee
driejaarlijks niet-lineair 02981f7ce9aca0ce341c 3f47fb82429aedadccaf a4e4dd2a890e846660ac 0efade6651a3c9c2c980