100 Wulp

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -1.9% (-3.9%; +0.1%) per jaar of -23% (-40%; +1%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -1.8% (-3.8%; +0.2%) per jaar of -21% (-39%; +2%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 100.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Wulp tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 100.2: Wijzigingen tussen jaren voor Wulp. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 100.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Wulp. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 100.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Wulp (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 88.5% 488.9 33 426 6311 2222
Heide en duin 8.5% 48.1 22 91 199 1568
Moeras en water 1.5% 6.8 4 80 137 276
Bos 1.5% 6.7 4 190 319 258
Tabel 100.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair ea325e5775f8dc1a4680 687d98b9069a5e9d14ea fdb08a75db5f603fd7be 1cd4d434417367185973
jaarlijks niet-lineair f5cb693184e12ac2ebcf 2cabdd1ca26f5a627df5 31bf3a7bd85e56cb5fbd a5d954c423e656216a96
driejaarlijks lineair 65883ee13f2bd338620c 2ebb0a4f87d2cdbcae14 7e98fc622406587f4662 d2ac307da713085eb96a
driejaarlijks niet-lineair 65cb574590af0ee72dd0 f532bf8ffb21227b156a 9d78f4981f99b4461476 1b033b0496ebb9ac1a8f