71 Nachtegaal

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -2.2% (-4.9%; +0.6%) per jaar of -25% (-48%; +9%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -2.0% (-4.7%; +0.9%) per jaar of -23% (-47%; +12%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 71.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Nachtegaal tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 71.2: Wijzigingen tussen jaren voor Nachtegaal. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 71.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Nachtegaal. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 71.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Nachtegaal (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Heide en duin 60.9% 24.1 11 91 199 563
Moeras en water 39.1% 13.7 8 80 137 624
Tabel 71.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair a6462c0fbb894fba7e1f 5bd9695332a463b6ab28 12aa5c9546443f662a47 8df633bd23a19a12a253
jaarlijks niet-lineair 70fa52cfa37b1b657eaf 6c5dd46aa14074b8fadb 2b40eda0f8def6113b41 3d932d9ced35c6083eb6
driejaarlijks lineair 7e12d058697c4ff45d52 e4b6a83387f1cbc69284 75d57ee3d83abbc099f4 5eadd8874da3791ed1e2
driejaarlijks niet-lineair 47a2b64a0396241cb775 0f0487f5c678c06dc5e2 6286beb4f9d004631b4a 74050273af61b6cf5f1c