102 Zilvermeeuw

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend van -1.4% (-5.6%; +3.1%) per jaar of -20% (-50%; +50%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend van -0.9% (-5.2%; +3.6%) per jaar of -10% (-50%; +60%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 102.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Zilvermeeuw tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 102.2: Wijzigingen tussen jaren voor Zilvermeeuw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 102.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Zilvermeeuw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 102.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Zilvermeeuw (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 80.6% 222.2 15 426 6311 878
Urbaan 7.0% 14.3 3 87 416 156
Moeras en water 5.0% 12.0 7 80 137 453
Suburbaan 4.3% 8.9 3 68 201 277
Heide en duin 3.2% 6.6 3 91 199 204
Tabel 102.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 917ebd0fd28fa293d02b 294147620a488eb202d9 c13453e5ae1d4199a6e4 6fb5b00c8e60cba68267
jaarlijks niet-lineair c15f5637bad510da0bb8 81f3fa30b93dd87e4400 2e80b38c8816a48b9491 f3a0fd1b70d824d9c1ca
driejaarlijks lineair f256e9351432da7fc98d 4947d297292c13f932e9 a375a97c86e1d3ebad2b 89ecaa7f32e8bed9d49c
driejaarlijks niet-lineair 2f5a5d4da91521bf0eb8 d9311ced68761fc69727 dfa6fd9741ce6ec50127 41a04389719959f45144