8 Landbouw

Deze indicator is gebaseerd op volgende soorten: Boerenzwaluw, Geelgors, Gele kwikstaart, Grasmus, Graspieper, Grutto, Kievit, Kneu, Patrijs, Ringmus, Roodborsttapuit, Scholekster, Spotvogel, Torenvalk, Veldleeuwerik, Witte kwikstaart, Wulp, Zwarte roodstaart. De indicator bestaat uit 18 soorten. De aangepaste grenswaarden zijn -6.6% en +7.0%.

Figuur 8.1: Wijzigingen t.o.v. de start van het meetnet voor Landbouw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 8.2: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Landbouw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Data-hashes van de analyse in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie analyse status
jaarlijks 47464ef48ace5742f386 86c867971432859cfd93 32ef5d56d4992931aea5 4f2a80d55bd90f3c2b8d
driejaarlijks 41c31fa1cae8df840a01 3bbd293001e86b043b2a 7b8efd072254537890c1 3d5dacb29c53b36d85e2