10 Standvogel

Deze indicator is gebaseerd op volgende soorten: Boomklever, Boomkruiper, Buizerd, Ekster, Fazant, Gaai, Goudhaan, Groene specht, Grote bonte specht, Heggenmus, Holenduif, Houtduif, Huismus, Kauw, Koolmees, Kuifmees, Matkop, Merel, Patrijs, Pimpelmees, Ringmus, Roodborst, Sperwer, Staartmees, Torenvalk, Turkse tortel, Vink, Winterkoning, Zwarte kraai, Zwarte mees, Zwarte specht. De indicator bestaat uit 31 soorten. De aangepaste grenswaarden zijn -5.0% en +5.3%.

Figuur 10.1: Wijzigingen t.o.v. de start van het meetnet voor Standvogel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 10.2: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Standvogel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Data-hashes van de analyse in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie analyse status
jaarlijks 75178ae744ae4df4479b 7ffe63f981f455deb441 086eb5beb4f7ba16a8e7 0271a700cb73d101a284
driejaarlijks 406ccf338f6dbe034f42 6944b0904962c64c112d bc4d48fa402d5e04f95d c0a9ec3d875d542145a7