24 Bosrietzanger

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend van -0.3% (-3.5%; +3.0%) per jaar of -3% (-37%; +47%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend van +0.2% (-3.0%; +3.6%) per jaar of +3% (-32%; +58%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Figuur 24.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Bosrietzanger tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 24.2: Wijzigingen tussen jaren voor Bosrietzanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 24.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Bosrietzanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 24.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Bosrietzanger (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 85.0% 400.0 27 426 6311 1290
Moeras en water 8.0% 36.0 21 80 137 947
Suburbaan 5.1% 20.7 7 68 201 375
Heide en duin 1.9% 6.6 3 91 199 128
Tabel 24.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair d8e78a467132fe3c6fdc 40ce1535f3c948c3e26f 6be7f005e1c98a2e58c8 3537c0886ea50b99cbf8
jaarlijks niet-lineair 28ddbe25dc745f867de9 ecb3c9e81730ba4adc0b 34e13b3edc9220874553 3f36fbdd85a7cce08b2d
driejaarlijks lineair 713f0bd55061aa90f3fb 41f6bbb85e6f60fd715e 130481f5226f3c259f96 f3b06ea13962dcb95d73
driejaarlijks niet-lineair 4e74d03cf35cbab018ab dc035a9a328ea3efe685 8c47aa9da215f9c38343 f47289e9728fe6eba9ab