80 Roodborst

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +1.9% (+1.3%; +2.6%) per jaar of +28% (+18%; +39%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.0% (+1.4%; +2.6%) per jaar of +29% (+19%; +40%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 80.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Roodborst tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 80.2: Wijzigingen tussen jaren voor Roodborst. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 80.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Roodborst. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 80.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Roodborst (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 76.1% 2933.3 198 426 6311 12805
Urbaan 8.1% 306.0 64 87 416 3908
Bos 6.1% 235.1 140 190 319 8724
Heide en duin 4.1% 155.3 71 91 199 4418
Suburbaan 3.3% 124.1 42 68 201 2602
Moeras en water 2.4% 90.8 53 80 137 3192
Tabel 80.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair c46c58f0d379e622925c b1e44cbb5c250922dd4a d32ef228b15ef7aef1f8 e3ee855274503f76526d
jaarlijks niet-lineair 84990e3d03d1f94267ae 50f80ca8c61f4df2c77e ff39c783ce957fec41e1 afc02f81797921b40a29
driejaarlijks lineair 8b7175cc997035ffaa2c 7b221d86acbb02ad20ed 9e6a517c99aabf5954fd 037bda88f3ae5d12e1d8
driejaarlijks niet-lineair e31a8df6dff6438cfdc0 e30996151f5c3ce37f63 4ce3fc8f6f912367ce49 ba16af5a7a4bc60bbc62