35 Geelgors

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -1.6% (-2.9%; -0.3%) per jaar of -19% (-32%; -4%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -1.5% (-2.8%; -0.2%) per jaar of -18% (-31%; -3%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 35.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Geelgors tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 35.2: Wijzigingen tussen jaren voor Geelgors. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 35.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Geelgors. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 35.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Geelgors (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 95.9% 859.2 58 426 6311 3701
Heide en duin 2.2% 17.5 8 91 199 522
Moeras en water 1.0% 6.8 4 80 137 245
Bos 0.9% 6.7 4 190 319 330
Tabel 35.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair b33c36e2dd1e8b83f9d0 1ecb7a95a909498f216c 4e437418c3220a0ff99f ac6b8a82c49d1bee6867
jaarlijks niet-lineair 34cead2440bd452c2f72 287e10f0f355610b6dd4 48e3ca75041389f2e691 7ae5c9010bf4e295f3b6
driejaarlijks lineair 0187374674f0a0a1d685 583e97dd8d8c17ca44f7 e4dcba03b87c51873d13 f44775c2f7e40a13d71d
driejaarlijks niet-lineair 6d9cbcc4adf9a67a414b e351575c7fe480d353e3 0c6f3fa141472b232d4c c4cae84e82fd5e3c45aa