42 Graspieper

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -3.3% (-4.6%; -2.1%) per jaar of -36% (-45%; -24%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -3.8% (-4.9%; -2.5%) per jaar of -39% (-48%; -28%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 42.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Graspieper tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 42.2: Wijzigingen tussen jaren voor Graspieper. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 42.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Graspieper. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 42.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Graspieper (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 93.0% 1540.7 104 426 6311 6945
Heide en duin 5.0% 83.1 38 91 199 2371
Suburbaan 1.1% 14.8 5 68 201 142
Moeras en water 0.9% 13.7 8 80 137 530
Tabel 42.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 7f62db996a1fc81a89a7 0ab747d0b4e00cc12692 c4ef35fa48f955aa6e1e 3a46b8cce97a139574cf
jaarlijks niet-lineair 85ad222cb014f850c731 6210edb27a332d611313 a3642baeff90bceeb7d2 6a120bb71cdf6d507cee
driejaarlijks lineair 5a424aaab6e193b74df5 aa7e0624706cf3d4051b 94c5e5f0f133aa8929d1 8a0112bc4a0c2c951400
driejaarlijks niet-lineair 9a29bd3a3fb07388c485 eaa5ef5776ed1680652b d2b26e52032df9d39e46 ce8537de02b810b79dec