61 Knobbelzwaan

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +6.76% (+3.42%; +10.21%) per jaar of +130% (+50%; +250%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +6.89% (+3.50%; +10.39%) per jaar of +140% (+60%; +260%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 61.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Knobbelzwaan tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 61.2: Wijzigingen tussen jaren voor Knobbelzwaan. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 61.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Knobbelzwaan. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 61.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Knobbelzwaan (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Moeras en water 70.1% 30.8 18 80 137 1283
Heide en duin 29.9% 10.9 5 91 199 330
Tabel 61.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 55874c521d05d70d15c7 a7c0efdb1188e8da1318 d05b757be4f1da40c52a 59069f727730805f2db4
jaarlijks niet-lineair d37a19155abfbb5824b6 2ce119b7c3241748950b e89d57ca1abbb383525c 84676d64ccddf64b84ae
driejaarlijks lineair 6cd6ef28859e237809b1 870ec19d15704fa9e7eb ba056d5f30f1afca7944 d5839cd14cadf8feba5a
driejaarlijks niet-lineair 090b8007a572fabeb1f7 1f7fb7a59850be699013 59b451c860817e13b9fd 075345e0bb0bbb0283e7