106 Zwarte specht

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -1.6% (-4.8%; +1.8%) per jaar of -18% (-47%; +26%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -1.4% (-4.7%; +2.0%) per jaar of -17% (-47%; +30%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 106.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Zwarte specht tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 106.2: Wijzigingen tussen jaren voor Zwarte specht. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 106.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Zwarte specht. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 106.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Zwarte specht (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Bos 43.7% 107.5 64 190 319 4753
Heide en duin 26.7% 63.4 29 91 199 2186
Landbouw 24.0% 44.4 3 426 6311 293
Moeras en water 5.6% 12.0 7 80 137 532
Tabel 106.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 0bd7772a491c059718f6 7cc71fc18ce3085f13e2 c450d1775a89351173fe 112f8c10472ad2156502
jaarlijks niet-lineair 318598aefc21657273bd 16b57fd338c35bb62e87 f9b33ed91ade74c35250 ca6383ef3aed8d3cb21c
driejaarlijks lineair e503a3763255623e255e c7aa6ea855ce1f6bc353 eb574b4acca6e7ae6c92 e98a1a169d44ade45370
driejaarlijks niet-lineair e6b00cf14a4371c23371 b0a94133afa4d52411e1 d9b02aaa79ac6528eac1 eea26b5e8c75946cd2de