32 Fitis

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -4.0% (-5.8%; -2.2%) per jaar of -41% (-54%; -25%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -4.2% (-6.0%; -2.3%) per jaar of -43% (-55%; -27%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 32.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Fitis tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 32.2: Wijzigingen tussen jaren voor Fitis. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 32.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Fitis. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 32.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Fitis (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 49.7% 325.9 22 426 6311 1590
Heide en duin 23.7% 161.8 74 91 199 4516
Bos 13.8% 92.3 55 190 319 4039
Moeras en water 6.8% 44.5 26 80 137 1800
Suburbaan 6.1% 38.4 13 68 201 581
Tabel 32.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 195028a34b19c993ac5d d1621ced36c15aa708a0 12feba89110ab7dbb644 fabb563c4ef5fe5cd659
jaarlijks niet-lineair 4365d6623c40bf24dc10 f1657f24ec6e658d595b ae76a938d83deb72ebf1 352e6f970b53db35de14
driejaarlijks lineair 694dc41c0e7bcec7ceec 6564df3506f98dae29a6 d62f924415fb6d89502f 07a4baeac60e19cb078e
driejaarlijks niet-lineair 5f356c95fb2e3e650369 fde9586cd58d8b82b7fc af83dd9d752758de23fc 667782ebda5e53f58f96