43 Grauwe gans

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +1.9% (-1.5%; +5.4%) per jaar of +30% (-20%; +100%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.4% (-1.1%; +5.9%) per jaar of +36% (-13%; +112%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 43.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Grauwe gans tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 43.2: Wijzigingen tussen jaren voor Grauwe gans. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 43.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Grauwe gans. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 43.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Grauwe gans (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 85.1% 429.6 29 426 6311 2109
Moeras en water 8.2% 39.4 23 80 137 1413
Heide en duin 4.4% 19.7 9 91 199 570
Bos 2.3% 10.1 6 190 319 377
Tabel 43.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair cd11c364c5b1b1345ed6 9641bbac9710de637b11 48c046bf8f506633a52d 2526c0c7ac3e1e3d0aa9
jaarlijks niet-lineair 6d11ec341f1131ec99d8 7fd0a74a61f60da76584 f6bfc8d8dfcb08701ff5 c6047f0aebf55a082c69
driejaarlijks lineair 0bd669eae3ac1182d694 4f7f3784718523e0b3e8 913baf85c0f72984f375 7ed0abb058ceaaf0adec
driejaarlijks niet-lineair 419ad3618f21ba5c862a bc489dbcbfa687614706 d302ccf700f4d534f5c5 5a8fd080598ced9a6184