68 Matkop

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend van -3% (-9%; +4%) per jaar of -30% (-70%; +60%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend van -3% (-9%; +4%) per jaar of -30% (-70%; +60%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Figuur 68.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Matkop tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 68.2: Wijzigingen tussen jaren voor Matkop. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 68.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Matkop. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 68.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Matkop (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 65.8% 88.9 6 426 6311 376
Bos 16.0% 25.2 15 190 319 1296
Moeras en water 9.8% 13.7 8 80 137 588
Heide en duin 8.4% 10.9 5 91 199 372
Tabel 68.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair c07388bd023a6628bb43 b7b7e8944d530b618b77 8bdd784e492d9735a6a4 a4db08ed4db6843e25e3
jaarlijks niet-lineair 9d577f19d97a8418e7d2 0ebf94926ad02a95006e de4a00b0348f522b203f f25111325046785d6827
driejaarlijks lineair cd1d97e5ca28c4e41492 de76c7a23dee952f1c59 4303723ec31925d1db6b 86b7f8f84dd734930942
driejaarlijks niet-lineair d1eb40165b77b452e02c 2639db78cb3a06e239f5 f9fd27e9c22226bf57e7 8bba949f930ca6276fe2