65 Krakeend

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +6.6% (+1.3%; +12.2%) per jaar of +130% (+20%; +350%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +6.0% (+0.9%; +11.4%) per jaar of +110% (+10%; +310%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Figuur 65.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Krakeend tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 65.2: Wijzigingen tussen jaren voor Krakeend. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 65.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Krakeend. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 65.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Krakeend (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 53.4% 74.1 5 426 6311 280
Moeras en water 31.0% 51.4 30 80 137 1920
Suburbaan 8.9% 11.8 4 68 201 297
Heide en duin 6.6% 8.7 4 91 199 258
Tabel 65.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair b06f579ebcb2aa45d84b 362d4fdbd89baa71c281 0e82ee5be4a34c79bd0a 5e4265bbb674cbc09ab2
jaarlijks niet-lineair 473de7cfaee8dcfb3506 2676fb9bfc3ff14e1b53 63090887f16bb4799c37 dce19932e6b7be8f4961
driejaarlijks lineair 41f9074dd03e9408f821 891fd66f9edf57781cb0 cf1b969afb753d1c6cee eebb685a86c41a2d48a2
driejaarlijks niet-lineair 6ce421d61a69a6d83052 0671340ec5f7933d0a2c 8d0e1d76f87f82f29762 8dd1655fb3da09bf8162