34 Gaai

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -1.1% (-2.1%; -0.1%) per jaar of -14% (-24%; -2%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van -0.98% (-1.96%; +0.01%) per jaar of -12% (-23%; +0%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 34.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Gaai tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 34.2: Wijzigingen tussen jaren voor Gaai. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 34.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Gaai. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 34.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Gaai (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 78.8% 2577.7 174 426 6311 11687
Bos 6.5% 213.2 127 190 319 8286
Urbaan 5.7% 181.7 38 87 416 2585
Heide en duin 3.9% 126.8 58 91 199 3743
Suburbaan 2.6% 82.8 28 68 201 1635
Moeras en water 2.4% 77.1 45 80 137 2857
Tabel 34.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair cf714894cb1f56228fda 0a9005714e1b7b6872ae 5e9608a63a1bf13e1134 0677ac641e2ded2644ef
jaarlijks niet-lineair d651b122f0da4fc1ba20 d5f63dbdb82a9395c24b d651e2734e1607e4e9ee 9733ce070a9ed42cecbf
driejaarlijks lineair aa6f148f712d8bd1bb5d 7203a538c4f41f14416f 99e8b6f6f09c0de8275a 10edccd59e4496911da6
driejaarlijks niet-lineair 1fd812923f07e4f70622 e28836b04398d704b40b 1b5cb619616478be61a2 5c71b76bee9ecf498a16