53 Houtduif

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +0.59% (+0.31%; +0.87%) per jaar of +7.92% (+4.09%; +11.89%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +0.60% (+0.32%; +0.88%) per jaar of +8.14% (+4.30%; +12.13%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 53.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Houtduif tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 53.2: Wijzigingen tussen jaren voor Houtduif. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 53.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Houtduif. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 53.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Houtduif (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 82.7% 4962.9 335 426 6311 20354
Urbaan 5.8% 344.3 72 87 416 4343
Bos 3.9% 233.4 139 190 319 8742
Heide en duin 3.0% 174.9 80 91 199 4776
Suburbaan 2.8% 165.5 56 68 201 3245
Moeras en water 1.8% 104.5 61 80 137 3710
Tabel 53.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair ecc4abca0a8c90c9e41a 9e5c53499fe688581122 3381e5d598f7b6a73f04 d90c3beab75347d6cf7c
jaarlijks niet-lineair c4249bc44e1efc6ab520 0998feb2bc88b8509fdd f152f712a6ff905cdbeb 3b546af857023e196039
driejaarlijks lineair 28e38d02c3db100a212f a151197edf31aec2e3e7 23fcb625cfc4eda0730f 9ee285a5b4b091ef2cfe
driejaarlijks niet-lineair f3c84fcd31d0fa1ebb6a de5985d5821737e03f8a 95877d1069d58c10c08e ebd1b54b16bf8cca5b7c