103 Zwarte kraai

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.08% (+1.71%; +2.45%) per jaar of +31% (+25%; +37%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.07% (+1.69%; +2.44%) per jaar of +30% (+24%; +37%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 103.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Zwarte kraai tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 103.2: Wijzigingen tussen jaren voor Zwarte kraai. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 103.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Zwarte kraai. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 103.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Zwarte kraai (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 82.9% 4755.5 321 426 6311 19732
Urbaan 5.6% 315.6 66 87 416 4077
Bos 3.8% 216.6 129 190 319 8274
Heide en duin 3.0% 168.4 77 91 199 4665
Suburbaan 2.8% 156.7 53 68 201 3117
Moeras en water 1.8% 102.8 60 80 137 3607
Tabel 103.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 378f59c23ad9b0015824 99712fc1ba0cc97aa4e9 abf77fca34cbcc4a3279 a595386132c3c54f3867
jaarlijks niet-lineair 373067f2634edac7a339 ca52f155821cb7b267e4 93810b85d3333639e872 210e22ecef468a6cc7af
driejaarlijks lineair fac729217d8975ac8aa8 e02f53dc80c4aee9dbd4 d5b68d376e1fbffedf87 f03ded638cbfac1e99ef
driejaarlijks niet-lineair 4ae24b351ad6637484fc 97030bc7b7b4696e659f 3de1fec51381534a641a 0f98af67a3db8c3ad58b