86 Sprinkhaanzanger

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -10.47% (-14.07%; -6.73%) per jaar of -76% (-86%; -60%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -9.70% (-13.21%; -6.05%) per jaar of -73% (-84%; -56%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Figuur 86.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Sprinkhaanzanger tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 86.2: Wijzigingen tussen jaren voor Sprinkhaanzanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 86.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Sprinkhaanzanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 86.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Sprinkhaanzanger (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Heide en duin 57.9% 32.8 15 91 199 850
Moeras en water 21.2% 10.3 6 80 137 399
Suburbaan 20.9% 8.9 3 68 201 154
Tabel 86.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair cbd2ce01db3ded7f0221 1b47c948af5ffe87da88 12a191136e91d25c088e 3bb442ff1b72da56e6a0
jaarlijks niet-lineair 027f2af235b6db17f5c7 0c07ea8a7fd58c39f4c0 a15409d4360ec6239a83 ebdda0c1499e17e3c40d
driejaarlijks lineair 996399444f5fff379ea9 7480d76a04c0609b04bd ac0c7cbaae63b90b0886 13cf5ad4c43ae6814b2e
driejaarlijks niet-lineair 66c9a48e91b6dc4c4882 c79856e55592e943e200 603b1918823073807d27 4f84e81ee4a6e18b4077