36 Gekraagde roodstaart

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.8% (-0.3%; +6.1%) per jaar of +44% (-3%; +115%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +3.0% (-0.2%; +6.2%) per jaar of +46% (-3%; +119%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 36.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Gekraagde roodstaart tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 36.2: Wijzigingen tussen jaren voor Gekraagde roodstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 36.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Gekraagde roodstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 36.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Gekraagde roodstaart (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 54.9% 133.3 9 426 6311 418
Heide en duin 26.9% 70.0 32 91 199 1569
Bos 15.6% 42.0 25 190 319 1364
Moeras en water 2.6% 5.1 3 80 137 174
Tabel 36.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 9ab8978d5aa0ea1a3aea ca5e7f21877eda5ddd42 bb88127e4f19fa62bb0e a79b8d5eaae01463c4f3
jaarlijks niet-lineair 0391d4afcc386bae5235 00f6c9551f44e8ff4faf ac4b5bd868624ee4261f 11e8028e449153ea6297
driejaarlijks lineair 28d6d96f2db458a134c8 e2653f4d59c20d1a8843 3bbdbd7f62bc43d0fa26 f20c58f26a3a3f23e002
driejaarlijks niet-lineair 1eb34d6f6a46066aaf51 a2cd9949b573cb92aadd 0e4b46e07e9ce57ecc18 859036e6c3799d63c4e0