44 Groene specht

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van -0.1% (-0.8%; +0.6%) per jaar of -1% (-10%; +8%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van +0.0% (-0.7%; +0.7%) per jaar of +0% (-9%; +10%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 44.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Groene specht tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 44.2: Wijzigingen tussen jaren voor Groene specht. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 44.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Groene specht. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 44.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Groene specht (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 86.4% 3377.7 228 426 6311 14708
Urbaan 3.8% 143.4 30 87 416 2036
Bos 3.0% 115.8 69 190 319 5072
Suburbaan 2.5% 94.6 32 68 201 1981
Heide en duin 2.4% 91.8 42 91 199 2930
Moeras en water 1.8% 68.5 40 80 137 2634
Tabel 44.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 4eb52b497ea97b837145 5f45800e71d11253abdd 7dcff4e490197fe68783 c96b14275c5e32745c23
jaarlijks niet-lineair 8e61e458ad49dc5cd23f 0ef33f4aaa25ea813cad 0142be99dcb96c297576 261d75abe5ec4ba2fe5a
driejaarlijks lineair 3a7858c9e3b1be6f4b61 02f03f5ad871051628f8 601944b81ae68d473e1f 6417ae60adee7514959a
driejaarlijks niet-lineair 9f534e370db9b2d12752 cb435f9b509b6aa8442a 8207083826ca8f6e1ba2 f617a1cec5cf983d2a69