67 Kuifmees

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -1.8% (-3.7%; +0.0%) per jaar of -21% (-39%; +1%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -1.6% (-3.4%; +0.3%) per jaar of -18% (-36%; +5%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 67.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Kuifmees tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 67.2: Wijzigingen tussen jaren voor Kuifmees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 67.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Kuifmees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 67.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Kuifmees (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Bos 34.4% 131.0 78 190 319 5696
Landbouw 23.2% 74.1 5 426 6311 552
Heide en duin 23.0% 85.3 39 91 199 2759
Suburbaan 7.8% 26.6 9 68 201 552
Urbaan 7.5% 23.9 5 87 416 372
Moeras en water 4.0% 13.7 8 80 137 468
Tabel 67.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair a4d7cf7b1d8b316c2bbb 22d68e70433b063969a7 313ce63259c446972e78 c761aacd39e740dc79be
jaarlijks niet-lineair e88d44424de56a79e314 92e86e3821984e6831b6 2f490076dc31c1c01936 8931b96e78dc36755d1a
driejaarlijks lineair e2bd2a2655ddb7aa1fae e4b728517034001efa11 f9e583414528d846a46d 48b570e5713f3ea5c00d
driejaarlijks niet-lineair cbf8a2a3983b12609c2d 0da6684a3127d6c2249d 4d991803a12054e3f4f9 44106b005c5c4bb72d31