46 Grote bonte specht

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.8% (+1.9%; +3.7%) per jaar of +44% (+28%; +61%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.9% (+2.0%; +3.8%) per jaar of +46% (+30%; +63%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 46.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Grote bonte specht tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 46.2: Wijzigingen tussen jaren voor Grote bonte specht. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 46.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Grote bonte specht. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 46.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Grote bonte specht (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 80.2% 2755.5 186 426 6311 12120
Bos 6.6% 225.0 134 190 319 8496
Urbaan 4.8% 157.8 33 87 416 2254
Heide en duin 4.1% 137.8 63 91 199 4127
Moeras en water 2.3% 75.3 44 80 137 2835
Suburbaan 2.1% 68.0 23 68 201 1535
Tabel 46.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 35aa98b4b1bb6de17b83 2b38173f05cf4b6265a1 7c1e5bddd2cbe0027100 56e277d15c0b408cb09a
jaarlijks niet-lineair 6e90e25a3c776e34dde0 c8622fe3ce6a83be1605 3166cabe1c7bf794f997 c88378dda36edfeda54b
driejaarlijks lineair 58a7c78255f63860401c adb410d0302c614688f8 27b6f142b9908a91b029 ab56f88cad054ba1d0b7
driejaarlijks niet-lineair 3a183ad044466a564f16 59731f362900c0befd69 294addffd18a4ad4d73a 9af274b19327aa609995