62 Koekoek

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.1% (-3.6%; -0.5%) per jaar of -24% (-38%; -6%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.0% (-3.5%; -0.4%) per jaar of -23% (-37%; -6%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 62.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Koekoek tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 62.2: Wijzigingen tussen jaren voor Koekoek. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 62.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Koekoek. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 62.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Koekoek (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 87.7% 1407.4 95 426 6311 4427
Heide en duin 5.0% 80.9 37 91 199 1686
Moeras en water 3.4% 53.1 31 80 137 1363
Bos 3.0% 47.0 28 190 319 1429
Suburbaan 0.9% 11.8 4 68 201 201
Tabel 62.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 5ad091b1c94f7fc7ecd4 668497b0a432c0e270ab 3e4198d8adb042df7be5 c01cd50b53283cfbf846
jaarlijks niet-lineair 24aca586e3d854bbc23c cd9676670955964501af c737ae13cb3cbd090f10 c5a2ad5e1a2b1a180ba7
driejaarlijks lineair 02c49b42abd309606f54 b074e5f9c5de345d3856 0a143fc18e99f6b5def3 390454a0a681b32bcb39
driejaarlijks niet-lineair 03e53b32ac2e8f6be8c8 f9d91a93b0776b32b433 4f30ff76a6025bbe4754 3f5c53b0a75cc777bbe4