63 Kokmeeuw

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +6.4% (+1.1%; +11.9%) per jaar of +120% (+10%; +330%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +6.6% (+1.1%; +12.4%) per jaar of +130% (+20%; +360%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 63.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Kokmeeuw tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 63.2: Wijzigingen tussen jaren voor Kokmeeuw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 63.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Kokmeeuw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 63.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Kokmeeuw (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 83.5% 325.9 22 426 6311 1287
Moeras en water 6.3% 25.7 15 80 137 977
Suburbaan 5.8% 20.7 7 68 201 585
Heide en duin 4.3% 15.3 7 91 199 450
Tabel 63.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair b01a386ff02704c888a6 928831fd2ef4332a851b 256460c3c7e4fae3bf30 4a235b98f149e1b9d90c
jaarlijks niet-lineair 844cf057aef2420034fb 4181c2ddaf625d77d186 831505318428da3fbe52 dec5c0fa50448a03516e
driejaarlijks lineair d488273c2d6444de402c 28ed736dd0ccc8987daa dc7985529f9dad0e0f35 db03579d8de275876bfb
driejaarlijks niet-lineair 55ca7926a2fc848f9403 97988d6d561f1038caf1 6899f9294af1c08fae89 ff2e06f832decf6d4437