23 Boompieper

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van +0.2% (-1.7%; +2.0%) per jaar of +2% (-20%; +30%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van +0.07% (-1.75%; +1.93%) per jaar of +1% (-21%; +28%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 23.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Boompieper tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 23.2: Wijzigingen tussen jaren voor Boompieper. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 23.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Boompieper. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 23.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Boompieper (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 39.6% 133.3 9 426 6311 787
Heide en duin 32.3% 118.1 54 91 199 3545
Bos 24.4% 90.7 54 190 319 3969
Moeras en water 3.7% 12.0 7 80 137 503
Tabel 23.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair bf179183e75088a698fd e7de4d7fb3cb387b4439 1c7b99389a15666d5eed 967b370a0a756d43c682
jaarlijks niet-lineair aeff31b175ba7da6d346 e96be79530d4f8cee81d ce7f9774673a457e8134 e63048e7bc2814c45c1e
driejaarlijks lineair cb90fcca28632dd63d9c f2b4b74fc2ce74a8bbb5 6095ef51b88903052832 9c8c88f0b1bd24ab27ba
driejaarlijks niet-lineair 7dff8f2b6c42c25672d8 1f045954fae0b29f519f 5d87bdb0bbc536eb2edd 9bd435e9dfaacb261712