70 Merel

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -3.45% (-3.70%; -3.19%) per jaar of -36.6% (-38.7%; -34.4%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -3.38% (-3.63%; -3.12%) per jaar of -36.0% (-38.2%; -33.8%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 70.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Merel tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 70.2: Wijzigingen tussen jaren voor Merel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 70.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Merel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 70.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Merel (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 82.5% 4918.4 332 426 6311 20210
Urbaan 6.0% 349.1 73 87 416 4372
Bos 4.0% 236.7 141 190 319 8796
Heide en duin 2.9% 168.4 77 91 199 4680
Suburbaan 2.8% 165.5 56 68 201 3233
Moeras en water 1.8% 107.9 63 80 137 3773
Tabel 70.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair de2e860380c92207dcd2 364d1b109d1cb52e71bf eb31af462d5171a302ee 30ae7dc995ac9c2bc14a
jaarlijks niet-lineair eaec65f3c0e4d2da58fe 8a6ca82f05424643eaaf d83f23f7ab65a5870ba9 2257d63b605de8890333
driejaarlijks lineair 3e3b321173e278af667d 95e8c7f21c80411f5d04 fc2604a99b1194e7b70d c94d11f91bec97d59906
driejaarlijks niet-lineair 354767b34831ec074fa4 6e27b72a2c08539afbc1 c72532eb7b8b127f265d 0a2635164c20ffe4080f