21 Boomkruiper

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +1.3% (+0.1%; +2.5%) per jaar of +18% (+2%; +38%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +1.3% (+0.2%; +2.5%) per jaar of +19% (+2%; +38%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 21.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Boomkruiper tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 21.2: Wijzigingen tussen jaren voor Boomkruiper. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 21.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Boomkruiper. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 21.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Boomkruiper (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 69.4% 1170.3 79 426 6311 5467
Bos 11.4% 193.1 115 190 319 7639
Urbaan 6.5% 105.2 22 87 416 1481
Heide en duin 6.4% 107.2 49 91 199 3317
Suburbaan 3.7% 59.1 20 68 201 1313
Moeras en water 2.7% 44.5 26 80 137 1817
Tabel 21.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 346688ee8212c1b61095 c5ce503b6912189ff563 aef80f9c0458bec70b55 ddf157b2aff1c5d79131
jaarlijks niet-lineair 58b4253c3dd76632d176 361c598971eccbb8614a 7aa1265ebe8d56d442a1 62082a63caed3de1db38
driejaarlijks lineair d1d380f254c1ea27c59d 74158f5512103d151aca ed23239c0a40ef82ca3c aae6ed2675e6beca3c76
driejaarlijks niet-lineair 429fa0da7e5c07f70275 fea803500bc419712d26 1b485849f91cc9fef9bb a4f005b9cf72fa967a69