28 Cetti’s zanger

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +11.7% (+5.6%; +18.1%) per jaar of +320% (+100%; +770%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +11.7% (+5.5%; +18.2%) per jaar of +320% (+100%; +780%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 28.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Cetti’s zanger tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 28.2: Wijzigingen tussen jaren voor Cetti’s zanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 28.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Cetti’s zanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 28.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Cetti’s zanger (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 75.6% 74.1 5 426 6311 322
Moeras en water 13.2% 15.4 9 80 137 521
Heide en duin 11.2% 10.9 5 91 199 155
Tabel 28.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 0f62d0fb3b439ca8a0db 4db347279523b301b034 8c1053344267d8c4475b 0945150f94f922ba413a
jaarlijks niet-lineair 19ec1f3a100a8ccfb5bc 3d15f8c556a4a4132f73 7fdc7cca22e6ee7bdbf1 42f2bcb6302a34dc06e6
driejaarlijks lineair 98835a3215dc3934bef1 a963f2c7cf8c6839f1d9 44d0a0e3a36467822e4e 43440edc5d48f7edd02e
driejaarlijks niet-lineair 724f45f47fe0529692fa fc959a7c4bcdd4332c69 4d129211d6d6d023072e 0b24e4be73f23db6d2f6