55 Huiszwaluw

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +3.3% (-0.2%; +6.9%) per jaar of +53% (-2%; +139%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.5% (-0.9%; +6.0%) per jaar of +38% (-11%; +115%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 55.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Huiszwaluw tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 55.2: Wijzigingen tussen jaren voor Huiszwaluw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 55.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Huiszwaluw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 55.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Huiszwaluw (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 93.2% 651.8 44 426 6311 1894
Urbaan 4.1% 23.9 5 87 416 217
Moeras en water 1.7% 10.3 6 80 137 258
Bos 1.0% 5.0 3 190 319 126
Tabel 55.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 26993e9f0bf4d129844c 4f0420732b7d726a2acb e2f026b46ff74ae274f8 0e14fc03203ecd21d252
jaarlijks niet-lineair c801eef73a2c5760ff25 25e25297b738fa759bac f87aece6d2764613c5e2 49d4b93daae0f190f7e9
driejaarlijks lineair ce8fb76cc677aa59a52b 9823d7d0c7f34bf95936 882252b86529d7507162 d3ab9590b7c7561df246
driejaarlijks niet-lineair 077997c6daa1ee8971fa 4b57a91976962ebd1729 dfdf170728d9df705aaf 158049a5c7faf46b3e35