69 Meerkoet

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +4.2% (+2.4%; +6.0%) per jaar of +70.6% (+36.8%; +112.7%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +4.1% (+2.4%; +5.9%) per jaar of +68.5% (+35.3%; +109.9%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 69.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Meerkoet tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 69.2: Wijzigingen tussen jaren voor Meerkoet. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 69.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Meerkoet. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 69.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Meerkoet (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 79.7% 874.1 59 426 6311 3970
Moeras en water 8.2% 87.3 51 80 137 3168
Heide en duin 4.2% 43.7 20 91 199 1227
Urbaan 3.1% 28.7 6 87 416 372
Bos 2.5% 25.2 15 190 319 1209
Suburbaan 2.4% 23.6 8 68 201 383
Tabel 69.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 027bb503666c93ef97c9 2d219c01ad3432633f89 e882a343fa4132ba7557 18dea3cd01e2f03e33bd
jaarlijks niet-lineair c289d4bdaf0b2c6bb842 555f1e3ef26f71c82cb3 86bcf4bfa93b08f1fd7b 3beff3c9cc84c163f905
driejaarlijks lineair 82a31fa647cefc8273a9 12cee88998850969d48d 9a5e5ae0fb46d431f19e 3d211eb595bd0c6a374c
driejaarlijks niet-lineair c490fd6f2dbfad604f5b c110a70a2b690d326efb 9e42b7f65d3f18024a8a b0e5b99844d3332bd940