73 Patrijs

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -4.8% (-6.2%; -3.4%) per jaar of -47% (-57%; -36%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -4.8% (-6.2%; -3.4%) per jaar of -47% (-56%; -36%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 73.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Patrijs tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 73.2: Wijzigingen tussen jaren voor Patrijs. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 73.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Patrijs. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 73.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Patrijs (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 100.0% 2014.8 136 426 6311 9135
Tabel 73.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 99f0f1b5dde44b1322ec 7004b7fc98de5704f06c f4d303237d3980a83d82 2b1e30dae9954de5dd3f
jaarlijks niet-lineair 8e0d9755f880c171ea70 6be9e4e860f835507136 ba7801677766b5966929 a726b7380f87efadc831
driejaarlijks lineair 34b29c627fb1d6519b9f 088aa5ee0edded69c6de f1dd669817296c5303a8 df3c2afe9045e76ae962
driejaarlijks niet-lineair bad17703ead30bc28c43 87d25b142a78bb634914 c1212ad342a21d2177b9 fc1774f56d507484ce71